Smart Grønn Vekst
Smart Grønn Vekst

Digitalisering

Velkommen!


Siste Nytt - LANDTORGET har inngått forhandleravtale med BitTruster GmbH

Avtalen med det tyske softwareselskapet BitTruster GmbH innebærer at Landtorget skal markedsføre og selge krypteringsløsningen BitTruster av Microsoft BitLocker®, til offentlige og private virksomheter i Norge. Avtalen kan bidra til at flere virksomheter tar i bruk Microsoft krypteringsressurser kostnadseffektivt.

BitTruster GmbH har inngått forhandleravtaler med øvrige nordiske partners for salg av BitTruster i Danmark, Finland og Sverige.

Bittruster logo

Hva er BitTruster og BitLocker?

BitTruster administrerer Microsoft®BitLocker optimalt og kostnadseffektivt fra et sentralt konsoll. BitLocker er en komponent eller ekstra funksjonalitet for fullstendig kryptering av harddisken. Alle versjoner BitLocker inkludert med Microsoft opertaiv systemer har fått sertifiseringen Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2, og har fått sertifiseringen Common Criteria certified EAL4+.

 • Features BitTruster
 • Works without any client Installation
 • Central Web-Based Management
 • Overnight-Encryption
 • Secure Pin-Creation
 • End User-Notification
 • Periodic PIN-Change
 • Automatic Change of Recovery Keys
 • Compliance Reporting
 • Full TPM-Management
 • SelfHelp-Portal for Users
 • Requirements for BitLocker
 • Windows 10
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7, Vista (Ultimate and Enterprise)
 • Windows Server 2008, Windows Server 2012
 • Requirements for BitTruster
 • BitLocker-capable Clients
 • Microsoft SQL Server
 • Active Directory
 • WMI (Windows Management Intrstrumentation)
 • BitLocker Group Policy Objects

Hvorfor kryptere dine data?

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har listet 10 viktige tiltak mot dataangrep

Punkt 8 på denne liste er, " Bruk sikker oppstart og diskkryptering. Windows Secure Startup og Windows BitLocker bruker TPM-målinger og harddiskkryptering for å oppdage manipulering av oppstartsprosessen og for- hindre tap av data fra stjålne/tapte PC’er."

Se hele listen her


Hvem bruker BitLocker og BitTruster?

BitLocker brukes i dag bl.a av NATO for kryptering og flere kjente virksomheter benytter idag BitTruster programvare med BitLocker. Kontakt oss for referanser. Hvis Deres virksomhet har behov av effektiv kryptering av windows maskiner med hjelp av BitLocker, ta kontakt for en video-demo.